Поверхневі водні ресурси

І. Водні ресурси Чернігівської області

Чернігівська область характеризується розвиненою гідрографічною мережею, яка належить до басейнів великих річок Десна та Дніпро. Річки області відносяться до типу рівнинних і характеризуються вираженим весняним водопіллям, літньою і осінньою меженню. Тривалість водопілля на річках складає від декількох днів на малих річках, до 35-45 діб на великих. Середня швидкість течії річок становить 0,1-0,3 м/сек.

Річки мають змішаний тип живлення переважно атмосферний з помітною участю ґрунтових вод. В загальному об’ємі річкового стоку на долю снігового живлення приходиться біля 50 %, дощового – 30 %, підземного – 20 %.

Всього на території області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км. Відповідно до класифікації річок України, це 2 великих річки – Дніпро (124 км) та Десна (505 км), 8 середніх – Сож, Трубіж, Супой, Удай, Судость, Сейм, Снов, Остер (загальна протяжність 723 км) та 1560 малих річок (загальна протяжність 7017 км). Серед малих річок 160 мають довжину більше 10 км. Більшість малих річок маловодні, а деякі з них влітку пересихають. Русла ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами. Частина малих річок повністю або частково є магістральними каналами меліоративних систем і зарегульовані шлюзами-регуляторами.

Витоки таких великих та середніх річок як Дніпро, Десна, Сож, Судость та Сейм знаходяться на території сусідніх областей Російської Федерації і Республіки Бєларусь, тобто є транскордонними.

Територія області характеризується наявністю великої кількості заплавних озер. Майже всі вони знаходяться у річкових долинах – у заплавах річок та низьких надзаплавних терасах. Переважна більшість озер невеликі за площею водної поверхні – до 10 га. За попередніми даними, на території області розташовано 1324 озера загальною площею водного дзеркала 6524,6 га. З них 124 озера знаходиться у басейні р. Дніпро, загальною площею водного дзеркала 952,6 га та 1200 озер – у басейні р. Десна, загальною площею водного дзеркала 5572,0 га. Дані про озера Чернігівської області носять загальний характер і потребують уточнення, оскільки режим рівнів, а відповідно їх основні кількісні характеристики непостійні.

Для регулювання річкового стоку з метою його рівномірного розподілу у часі і просторі на території області функціонують штучні водойми – водосховища та ставки. В основному вони розміщені у південно-східних районах області (Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському), для яких характерна яружно-балочна форма рельєфу. Для районів Поліської природно-кліматичної зони характерна велика кількість ставків-копаней, для районів Лісостепу – руслових ставків.

Станом на 01.01.2014 року у Чернігівській області налічується 24 водосховища, загальною площею водного дзеркала 2200,7 га і об’ємом 47,96 млн. м3 та 1839 ставків загальною площею водного дзеркала 8469,1 га, в яких зарегульовано 155,4 млн. м3 води.

Водні ресурси Чернігівської області
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Кількість
1
Великі річки
шт.
2
їх загальна довжина
км
629
2
Cередні річки
шт.
8
їх загальна довжина
км
723
3
Малі річки (всього)
шт.
1560
їх загальна довжина
км
7017
4
Малі річки (довжиною більше 10 км)
шт.
160
їх загальна довжина
км
3699
5
Малі річки (довжиною менше 10 км)
шт.
1400
їх загальна довжина
км
3318
6
Водосховища (водойми об’ємом більше 1 млн.м3)
шт.
24
площа водного дзеркала
га
2200,7
7
Ставки (площею більше 0,5 га)
шт.
1839
площа водного дзеркала
га
8469,1
8
Озера
шт.
1324
площа водного дзеркала
га
6524,6
9
Всього земель водного фонду (згідно державного земельного кадастру)
тис. га
198,43
в т.ч. під водними об’єктами
тис. га
68,01

II. Водні ресурси басейну р. Десна

Водозбірний басейн р.Десна за географічним положенням розташований на території України та Російської Федерації і складає 88,9 тис.км2. В межах території України басейн Десни займає площу 34,2 тис.км2 і, відповідно до адміністративно — територіального розподілу, займає 71 % Чернігівської, 45,6 % Сумської та 2,4 % Київської областей.

В басейні Десни в середній за водністю рік формується біля 22 % поверхневого стоку Дніпра і біля 15 % стоку усіх річок – його основних притоків.

Десна — лівобережна притока р. Дніпро першого порядку. Загальна довжина річки в межах України 575 км, з яких 70 км – протяжність по території Київської області, 468 км – по території Чернігівської області та 37 км – по кордону Чернігівської та Сумської областей.

До основних приток р. Десна відносяться середні річки Судость, Снов, Остер та Сейм.

Всього у басейні р. Десна в межах Чернігівської, Сумської та Київської областей протікає 1158 малих річок загальною довжиною 7065 км та налічується 1648 природних озер, площею водного дзеркала 6999,5 га і загальним об’ємом 139,47млн. м3.

У басейні р. Десна на даний час функціонує 26 водосховищ, загальною площею водного дзеркала 2392,6 га і загальним об’ємом 42,93 млн. м3 та 1831 ставок, сумарним об’ємом 129,9 млн. м3 і загальною площею водного дзеркала 9610,0 га.

Водні ресурси басейну р. Десна в межах України
Найменування показників Одиниці виміру Всього в тому числі
Чернігівська область
Сумська область
Київська область
Площа басейну р. Десна
тис. км2
34,2
22,7
10,8
0,7
Загальна протяжність річок
км
8426
5731
2484
211
в тому числі:
великі річки
км
575
505
37
70
середні річки
км
749
458
291
малі річки
км
7065
4768
2156
141
Кількість ставків площею > 0,5 га
шт.
1831
1054
757
20
млн. м3
129,9
78,6
50,9
0,4
Кількість водосховищ
шт.
26
6
20
млн. м3
42,9
10,7
32,2
Кількість озер
шт.
1648
1200
349
99
млн. м3
139,5
121,6
15,5
2,4