Моніторинг меліорованих земель

Основною метою державного моніторингу поверхневих вод є збір, обробка та аналіз інформації про якісний стан поверхневих вод і джерел їх можливого забруднення, для забезпечення державних природоохоронних органів, юридичних осіб і громадян повною, достовірною і своєчасною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень в галузі охорони і використання водних ресурсів.

В межах зони діяльності Деснянського БУВР моніторинг за станом поверхневих вод та меліорованих земель здійснює лабораторія моніторингу вод і ґрунтів Деснянського басейнового управління водних ресурсів.

Відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю за якістю поверхневих вод» затвердженої наказом Держводагентства від 30.12 2011 р. № 310 із змінами,внесеними наказом від 06.12.2012 р. № 339 спостереження проводяться на 13 водних об’єктах у 20 створах, в тому числі на 11 прикордонних ділянках річок, у 2 створах технічних водозаборів на р. Десна біля смт. Макошино та м. Чернігів, у одному створі зони впливу Смоленської АЕС на р. Десна, у 6 створах на річках Десна, Сейм, Остер, Удай, Стрижень, Білоус.


1. р. Дніпро 
— 1116 км, нижче с. Кам’янка, Ріпкинського району — кордон з Білоруссю (гідрохімія, радіологія);
2. р. Сож, ліва притока р. Дніпро: 
— 32 км, с. Старі Яриловичі, Ріпкинського району — кордон з Білоруссю (гідрохімія, радіологія);
3. р. Десна, ліва притока р. Дніпро: 
— 573 км, с. Мурав’ї, Новгород -Сіверського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
— 569 км, с. Камінь, Новгород — Сіверського району — кордон з РФ створ злиття р. Судость з р. Десна (гідрохімія, радіологія);
— 390 км, с. Спаське, Сосницького району — нижче Смоленської АЕС (гідрохімія, радіологія);
— 350 км, смт. Макошино, Менського району — технічний водозабір (гідрохімія, радіологія);
— 200 км, м. Чернігів — технічний водозабір (гідрохімія);
— 55 км, с. Крехаїв, Козелецького району – кордон Чернігівської та Київської областей (гідрохімія, радіологія);
4. р. Судость, права притока р. Десна 
— 3 км, с. Грем’яч, Новгород — Сіверського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
5. р. Сейм, ліва притока р. Десна 
— 42 км, м. Батурин, Бахмацького району – кордон Чернігівської і Сумської областей (гідрохімія);
6. р. Снов, права притока р. Десна: 
— 182 км, с. Тимоновичі, Семенівського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
— 155 км, с. Блешня, Семенівського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
— 120 км, с. Гірськ, Щорського району створ злиття р. Цата з р. Снов — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
7. р. Ірпа, права притока р. Снов 
— 2 км, с. Городок, Семенівського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
8. р. Ревна, ліва притока р. Снов 
— 52 км, с. Леонівка, Семенівського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
9. р. Цата, права притока р. Снов 
— 7 км, с. Клюси, Щорського району — кордон з РФ (гідрохімія, радіологія);
10. р. Стрижень, права притока р. Десна 
— 0,1 км, м. Чернігів (гідрохімія);
11. р. Білоус, права притока р. Десна 
— 0,5 км, м. Чернігів (гідрохімія);
12. р. Остер, ліва притока р. Десна 
— 30 км, м. Козелець, 1 км нижче міста (гідрохімія, радіологія);
13. р. Удай, права притока р. Сула 
— 233 км, м. Прилуки, 2 км нижче міста (гідрохімія).

Якість води, відповідно Галузі атестації лабораторії, визначається за 38 гідрохімічними показниками: температура, прозорість, запах, кольоровість, завислі речовини, лужність, жорсткість, розчинний кисень, БСК (біологічне споживання кисню), ХСК — (хімічне споживання кисню), сухий залишок, нафтопродукти, аніонни СПАР, феноли, рН, іони кальцію, магнію, хрому, цинку, заліза, марганцю, амонію, міді, нікелю, натрію, калію, літію, алюмінію, хлорид-, нітрит-, сульфат-, нітрат-, фосфат іони) та за двома радіологічними показниками: вміст радіонуклідів Cs — 137 (цезій — 137) і Sr — 90 (стронцій — 90).

Згідно своїх повноважень лабораторія здійснює меліоративний моніторинг осушуваних земель, моніторинг на водогосподарських системах області, веде постійне спостереження за режимами ґрунтових вод, в тому числі із чотирьох діючих колодязів у період весняної повені і літньо — осінньої межені, які розташовані поблизу транскордонних створів на річках Десна і Снов, а також за водними і кислотними балансами меліорованих земель, виконує комплекс заходів з польових меліоративно — гідрогеологічних вишукувань, ґрунтових і лабораторних досліджень.

Лабораторія також проводить: виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, радіологічні, гідрохімічні вимірювання якості поверхневих, стічних (гідрохімічні вимірювання) вод у кризових, аварійних і надзвичайних ситуаціях, виконує роботи по паспортизації створів моніторингу Деснянського БУВР, бере участь у контролі випадків аварійного забруднення поверхневих водних об’єктів, впроваджує нові методичні розробки і засоби вимірювальної техніки для визначення існуючих і нових показників якості поверхневих вод, розробляє і впроваджує перспективні плани і програми для поліпшення виконання моніторингових робіт та забезпечення їх виконання, виконує гідрохімічні аналізи на замовлення.

Виконання моніторингу стану переформування берегів річок
Найбільш динамічно переформування берегів спостерігається на р. Десні, яка відноситься до небагатьох річок України, що мають найменшу стійкість русла і відповідно найбільшу інтенсивність 
Руслові процеси на річках Десна, Дніпро та Сож, що спостерігаються в межах Чернігівської області, мають досить високу динаміку переформування берегів, та суттєво впливають на екологічну напруженість прилеглої до річки території, несуть загрозу втрати земель, територій населених пунктів, господарських об’єктів, та житлових будівель.

переформування берегів, та потребує значних витрат на компенсаційні заходи: будівництво берегозахисних і берегоукріплювальних споруд, відселення населення, перенесення господарських об’єктів, тощо, та вимагає виявлення водонебезпечних ділянок та проведення систематичних спостережень на цих ділянках.

Деснянським БУВР в 2016 році виконано комплекс спостережень за станом річок Десна, Дніпро та Сож в межах ділянок, що піддаються активним русловим процесам.

Ділянки моніторингу вибирались на інтенсивнорозмивних берегах, особливо в межах території населених пунктів. Кожна ділянка розміщена на русловій формі – меандрі, в межах якої ідуть інтенсивні процеси розмиву берегів та акумуляції відкладів. Про проведенні моніторингу визначалась динаміка переформування берегів та стан берегоукріплень.

Станом на 2016 рік, загальна кількість діючих ділянок моніторингу стану переформування берегів – 11 шт.

Практично на всіх ділянках моніторингу динаміка переформування берегів в 2016 році була нижче середньобагаторічних значень. Втрат господарських об’єктів та житлових будівель не спостерігалось.

Загальна площа втрачених земель за період спостережень, в межах 11-ти ділянок моніторингу, складає 30,55 га.