Експлуатації водогосподарських систем

І.Водогосподарсько-меліоративний комплекс

Одним із основних завдань Деснянського БУВР є здійснення експлуатації міжгосподарських державних меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури, водогосподарських систем, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Деснянського БУВР.

Чернігівська область знаходиться на сьомому місці в Україні за кількістю меліорованих земель. В області побудовано 304 меліоративних системи (303 осушувальних та 1 зрошувальна). Всього меліорованих земель 300,3тис.га, з них зрошених – 0,5 тис.га, осушених – 299,8 тис.га. В складі осушених земель: з закритим дренажем – 167,4 тис.га, з двостороннім регулюванням – 240,9 тис.га.

Станом на 01.01.2017 року з 299,8 тис.га осушених земель використовується під ріллю 102,4 тис.га (34%), сіножаті 92,3 тис.га (31%), пасовища 71,2 тис.га (24%), інші площі 33,9 тис.га (11%). Питома вага площ, що обслуговуються меліоративними системами, у загальній площі сільськогосподарських угідь області становить 14,5%.

З метою забезпечення здійснення експлуатації міжгосподарських державних меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури відповідно до «Статуту експлуатаційної служби з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності», в області функціонує експлуатаційна служба, в складі якої 6 міжрайонних управлінь водного господарства, яким підпорядковано 17 експлуатаційних дільниць.

На балансі міжрайонних управлінь водного господарства знаходиться: відкритих каналів – 3918,3 км, в тому числі відрегульованих водоприймачів – 696,6 км, гідротехнічних споруд – 2541 шт., із них шлюзів-регуляторів – 1715 шт. Балансова вартість державних основних фондів станом на 01.01.2017 року становить 325,4 млн.грн.

Ця технологічно-цілісна інженерна інфраструктура міжгосподарської мережі забезпечує своєчасне відведення паводкових і надлишкових вод та регулювання водного режиму, що в свою чергу дозволяє своєчасно проводити сільськогосподарські роботи та не допускати підтоплення прилеглих до меліорованих земель населених пунктів.

ІІ.Експлуатація водогосподарсько-меліоративного комплексу

Станом на 01.01.2018 року міжрайонними управліннями водного господарства виконаний поточний ремонт об’єктів інженерної інфраструктури із загальною вартістю використаних ремонтних матеріалів на суму 1633,4 тис.грн., в тому числі придбаних за рахунок: фінансування по загальному фонду – 314,1 тис.грн., залучення коштів спеціального фонду та матеріалів минулих років – 1319,3 тис.грн.

На виконання завдань, доведених наказом Держводагентства від 10.01.2017 року №2 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році» проведене очищення міжгосподарської мережі каналів в об’ємі 27,8 тис.куб.м, обкошено каналів площею 2636 га, відремонтовано 673 шт. гідротехнічних споруд, укладені договори з регулювання водного режиму меліорованих земель на площу 37,4 тис.га. На утримання внутрішньогосподарських меліоративних систем протягом звітного періоду залучено 150,0 тис.грн.

На виконання наказу Держводагентства від 07.08.2017 №93 «Про забезпечення підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017 — 2018 років», водогосподарськими організаціями Деснянського БУВР проведені роботи з ремонту та утеплення 16 об’єктів виробничого призначення, випробувані 8 котлів, 0,2 км тепломереж і 0,4 км водопроводів, обладнано 19 од. машин для перевезення людей, проведено ремонт та підготовку 19 од. побутових приміщень майстерень та насосних станцій для обігріву працюючих та прийняття їжі, створено запас 869 скл.м дров, 19 тонн вугілля, підготовлено 6 од. водовідливних засобів та 18 од. обладнання і механізмів для боротьби із сніговими заносами.